23.10.2020 – Kontakt vs. Metode

Som psykolog arbejder man ud fra metodiske ideer og anvender fx særlige måder at spørge på. Man kan have en holdning til konkrete tilgange eller øvelser, der kan være relevante i en specifik situation med en klient. Nogle gange møder man en faglig skelnen, der opfordrer til at se metode og ens kontakt med klienten som noget forskelligt. Fx, at kontakten bør gå forud for metoden.

Jeg har overvejet dette og finder, at kontakten i høj grad er baseret på ens faglige ståsted som psykolog. At de er udtryk for det samme. Kontakten er metode. Måden, man møder klienten, er vidt forskellig afhængigt af, om man arbejder fx Kognitivt, Narrativt eller mere Psykodynamisk. Er man meget aktiv og strukturerende som psykolog eller mere afventende i ft. klientens oplevelser, tanker og følelser?

Kontakten er metode.

Rul til toppen