Hvad er det gode spørgsmål?

Nogle gange er det “hvorfor”. Nogle gange “hvordan”. Det afhænger af konteksten, man spørger ind i. Af effekten på klienten; hvordan virker spørgsmålet? Hvis det får klienten til at tale videre, så man sammen får udviklet historien, så var det nok et godt spørgsmål. “Hvorfor” kan siges både undersøgende eller problematiserende. De tidlige familieterapeuter som Watzlawick foreslog, at man mere forholdt sig til, “hvad” og “hvordan” noget skete i et system af sociale relationer fremfor, “hvorfor” deltagerne havde deres problemadfærd? “Hvorfor” kan ellers være fint til at undersøge folks intentioner. Især, hvis det følges op med et fokus på håb og drømme. Det ligger i stil med Michael Whites narrative fokus på fremtid og Allan Holmgrens forslag om gå fra et fokus på problemet til det frustrerede ønske, der ligger bag. Det passer også godt med Wittgenstein og hans centrale ide om, hvordan man går videre – “how to go on?”. Hvis man arbejder mere systemisk, kom den canadiske psykiater Karl Tomm med sit bud på cirkulære og refleksive spørgeteknikker, der undersøger effekten af ens handlinger på det sociale system, man befinder sig i. “Når A gør det her ved B, hvad sker der så med C?”. Så der er mange muligheder. 🙂 Jeg arbejder med et sprognært fokus på folks eksakte brug af ord. Sådan er jeg opdraget fagligt. Man kan også have mange andre foci/fokusser. Følelserne, drømme, ubevidste konflikter fx. Man må prøve sig frem. Jeg tror, man som udgangspunkt kan komme langt med en anerkendende, opbakkende og nysgerrig grundholdning.

Rul til toppen