De tre domæner er alle vigtige

De tre systemiske domæner er alle relevante: den gamle chilenske biolog og filosof Humberto Maturana fandt på at dele vores overvejelser i tre sammenhængende domæner: Det første er blevet kaldt forskelligt gennem tiden: det Æstetiske/Etiske/Personlige Domæne. Her oplever man et fænomen, og har personlige oplevelser og holdninger til det. Dernæst Refleksionens Domæne og siden Handlingens/Produktionens Domæne. I refleksionen overvejer man forskellige synsvinkler og ideer for sidenhen at vælge én retning, man optimalt handler ud fra i handlingens domæne. 

Min pointe er: Tre i alt, der alle er vigtige. Hvis man handler uden at have tænkt eller følt, så bliver det hovedløst eller hjerteløst, kunne man sige. Det skal føles godt i maven; man skal have hørt folks forskellige oplevelser og overvejelser. Om muligt kan man så vælge én retning at gå i alle sammen. Domæneteorien er især blevet brugt til at skabe refleksion i virksomheder, på personalemøder og kan også bruges i familiesystemer.

Det slog mig, at de allesammen er vigtige. Det er vigtigt at mærke, at tænke, og sidenhen vælge at handle velovervejet. Det var dagens tanke. God weekend. 

Rul til toppen